Presentaties & publicaties

   
     


In het kader van het PROOF-project zijn de volgende presentaties en publicaties verzorgd:

2008

Alt-C conferentie
Janneke van der Hulst en Patris van Boxel hebben een abstract ingediend voor een presentatie tijdens de ALT-C conferentie. Deze conferentier vindt aanstaande september plaats in Leeds.

OnderwijsCentraal
In april is er een artikel, 'Peer review door studenten gewaardeerd' verschenen in het tijdschrift OnderwijsCentraal. Dit tijdschrift richt zich op VU-docenten.

Innovatium
Maartje van den Bogaard en Janneke van der Hulst hebben op 4 maart een interactieve workshop gegeven tijdens het Innovatium. De opdracht 'ontwerpen van een peer review opdracht' werd voorafgegaan door een presentatie.

Presentatie ICTO-platform Erasmus Universiteit Rotterdam
Op 14 februari heeft de projectleider, Janneke van de Hulst, in Rotterdam op verzoek van de Erasmus Univeristeit een presentatie gegeven aan het ICTO-platform.

2007

Paper presentatie op ASEE/IEEE FIE Conference
In oktober 2007 presenteerden Maartje van den Bogaard en Gillian Saunders-Smits een paper getiteld ‘Peer & Self Evaluations as Means to Improve the Assessment of Project Based Learning’.

Paper presentatie op Global Colloquium on Engineering Education
Erik de Graaff, Maartje van den Bogaard en Gillian Saunders-Smits presenteerden op oktober 2007 een paper met de titel ‘Peer Assessment and Peer Review to Support Teamwork in Engineering Education’.

Posterpresentatie op de ORD
Op 7 juni is een poster gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen in Groningen. Op de poster worden de in de literatuurstudie (wp1) ontwikkelde onderwijskundige criteria voor het selecteren van peer review applicaties gerapporteerd.

Presentatie ICTO-contactpersonen op de VU
Binnen de VU is op 7 juni een presentatie gehouden voor de facultaire ICTO-contactpersonen waarin ze zijn geïnformeerd over de voortgang binnen het PROOF-project.

Kick-off bijeenkomst
Op 23 januari 2007 vond de kick-off bijeenkomst van PROOF plaats. Tijdens deze bijeenkomst is het PROOF-project geïntroduceerd door Patris van Boxel, hebben enkele docenten voorbeelden van Peer Review gepresenteerd en heeft Dominique. Sluijsmans een theoretische inkadering gegeven van peer review als werk- en toetsvorm.

Enkele presentaties zijn op video te bekijken:

   
Annotatiesysteem Ineke van den Berg

Peer review bij Feweb Jaap Boter

   
InekevandenBerg JaapBoter


PeEv Aldert Kamp (TU Delft)


AlbertKamp