Online systemen voor Peer Review

   


We hebben bestaande computersystemen voor peer review geïnventariseerd. We hebben dertien systemen beschreven (acht bedoeld voor peer review bij schrijfproducten en vijf bedoeld voor peer evaluatie bij samenwerking). Onderstaande tabellen geven een overzicht van de beschreven systemen.

Volledig rapport van de inventarisatie

   

1) Overzicht systemen peer review voor schrijfproducten

   

overzicht systemen
Toelichting bij tabel:
+= mogelijkheid aanwezig
- = mogelijkheid niet aanwezig
+/- = mogelijkheid gedeeltelijk aanwezig (voor meer uitleg: zie beschrijving van het systeem)

2) Overzicht systemen peer evaluatie samenwerking

Toelichting bij tabel:
+= mogelijkheid aanwezig
- = mogelijkheid niet aanwezig
+/- = mogelijkheid gedeeltelijk aanwezig (voor meer uitleg: zie beschrijving van het systeem)
*= niet door gebruiker aanpasbaar
**= dit systeem kan ook gebruikt worden om andere competenties dan ‘kunnen samenwerken’ te beoordelen.

In het kader van PROOF worden docenten gefaciliteerd om de onderstaande systemen te gebruiken. In een dertigtal pilots worden deze systemen gebruikt en geëvalueerd.

   

Turnitin

   


Turnitin is vooral geschikt voor het grootschalig inzetten van summatieve peer-feedback.

www.turnitin.com
Ondersteunend materiaal

turnitin    


- beginnen met Turnitin en een paper assignment aanmaken
- peer review assignment maken

Een turnitin-account is aan te vragen (alléén voor VU-docenten) bij turnitin@ond.vu.nl, onder vermelding van naam en emailadres.


PEev

   

PeEv is een peer- en zelfevaluatie systeem, ontwikkeld aan de TUDelft voor gebruik bij projectonderwijs. Het systeem is ontstaan uit de behoefte om bij projectonderwijs beter de bijdrage van individuele student aan groepswerk te kunnen monitoren, bijsturen en beoordelen. Studenten beoordelen in PeEv het eigen en andermans functioneren binnen de groep, aan de hand van kwalitatieve beschrijvingen van gedrag.


peev
   

Studenten kunnen daarna bekijken hoe zijzelf zijn beoordeeld en kijken hoe ze in de groep staan.
Begeleiders krijgen met PeEv inzicht in de groepsdynamiek en kunnen waar nodig bijsturen. Daarnaast kunnen de resultaten ook gebruikt worden bij het beoordelen van de individuele bijdrage van studenten aan groepswerk.

 

Annotatiesysteem

   

Het Annotatiesysteem (ontwikkeld door het IVLOS, UU) is vooral geschikt voor het inzetten van formatieve en interactieve peer-feedback. Onder 'Partners > UU' staan enkele voordelen van het systeem beschreven.

www.annotatiesysteem.nl
Beschrijving van het systeem (GP-idee)

"How to start" (pdf)


annotatiesysteem

   
Een username is zelf aan te maken, voor vragen kunt u terecht bij Jakko van der Pol


Espace

   


Espace is ontwikkeld door de Open Universiteit in het kader van een project van de Digitale Universiteit. Het is sterk in de mogelijkheden tot interactie, maar qua gebruiksgemak nog niet zo ver doorontwikkeld als sommige andere systemen.

Beschrijving van het project

 

 

E-space