Vrije Universiteit Amsterdam

   


Waarom is gekozen voor Turnitin en Espace?

In gesprekken met docenten binnen de VU kwam vooral belangstelling naar voren voor peer review bij schrijfproducten. Daarbij blijken docenten uiteenlopende wensen te hebben over de manier waarop ze de peer review opdrachten willen vormgeven. Het bleek niet mogelijk om één softwarepakket te kiezen dat aan al deze wensen voldoet, reden om binnen het PROOF-project twee pakketten te ondersteunen. Docenten maken tijdens de workshop de keuze voor het voor hen meest geschikte systeem. De verwachting is dat we met deze twee systemen kunnen voldoen aan de belangrijkste wensen.

Het programma Turnitin biedt mogelijkheden voor beoordeling op schaalvragen, waardoor het geschikt is voor peer review opdrachen die moeten leiden tot een, in een cijfer uitgedrukte beoordeling van een werkstuk. Het is voor docenten een gebruiksvriendelijk programma.
Het programma Espace beschikt over mogelijkheden voor een herhaalde peer review (in diverse stadia van het schrijfproces met tussentijds revisie) door dezelfde reviewers. Daarnaast biedt het de mogelijkheid dat studenten communiceren over gegeven feedback.

Welke pilots/ faculteiten nemen deel?
De inzet van peer review is bij vakken van verschillende faculteiten uitgevoerd en geëvalueerd, en beschreven als pilot. Het gaat onder meer om:

Faculteit Bewegingswetenschap:
- Perceptual Motor Development
- Sportfilosofie

Faculteit Sociale wetenschappen:
- Epistemologie van organisatie onderzoek
- Qualitative Research Methods 1
- Media and Entertainment
- Multivariate Analyse

Faculteit Psychologie en Pedagogie:
- Ontwikkelingspsychologie
- Bachelorthese Klinische Psychologie

Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen:
- Natuurrampen en risico's
- Environmental Economics and Policy

Faculteit der Rechtsgeleerdheid:
- Juridische vaardigheden

Workshop "Peer review in uw onderwijs"
De workshop bestaat uit twee dagdelen: Tijdens het eerste dagdeel wordt ingegaan op het theoretisch kader van peer review als werkvorm, aangevuld met praktijkvoorbeelden en interessante tips en valkuilen voor het gebruik van peer review en peer review-systemen in de onderwijssetting. In het tweede dagdeel kunt u aan een peer review toepassing voor uw eigen onderwijs werken, inclusief het voor uw onderwijstoepassing meest geschikte instrument, het ondersteunende software-systeem.

workshop

Contactpersonen
Workshop – Patris van Boxel, Judith Kaandorp
Turnitin – Judith Kaandorp
Algemeen – Janneke van der Hulst

   

Universiteit Utrecht

   


Waarom werken met Annotatiesysteem?
Het ICT-expertisecentrum van het IVLOS heeft een alternatief ontwikkeld voor het ‘discussion board’van Blackboard of WebCT, dat specifiek gericht is voor het feedback geven op en discussiëren over teksten. Het zogenoemde ‘Annotatiesyteem’ bouwt voort op de voordelen van asynchrone elektronische discussie en beperkt een aantal nadelen daarvan.

   

Een vergelijkend onderzoek tussen het Blackboard discussion board en het Annotatiesysteem heeft uitgewezen dat het eerste vooral geschikt is voor ‘debat’-of  opinieachtig commentaar, terwijl het Annotatiesysteem meer steun biedt bij het constructief bespreken van teksten. Het Annotatiesysteem blijkt meer taakinhoudelijke en efficiente communicatie op te leveren dan het Blackboard discussion board.
annotatiesysteem
Bovendien wordt (peer) feedback die middels het Annotatiesysteem wordt gegeven vaker verwerkt dan (peer) feedback die via Blackboard wordt gegeven (Van der Pol, 2007).


welke pilots/faculteiten?

Bij de onderstaande vakken is peer review ingezet als onderwijsvorm. Deze vakken zijn uitgevoerd, geëvalueerd en beschreven als pilot:

FSW:
- Coginitieve en lichamelijke beperkingen
- Educational science
- Culturen en postmoderne samenlevingen
- Beleid en evaluatie onderzoek

Letteren:
- Linguistica Espanola 2
- Linguistica Espanola 3

Overige faculteiten:
- Ontwikkelingsbiologie (Faculteit Bètawetenschappen, Biologie)
- Lerarenopleiding (IVLOS)
- Ontwikkelingsbiologie (Faculteit Geneeskunde, Biomedische wetenschappen)
- Bachelorthesis (Cognitieve kunstmatige intelligentie)

informatie over training + contactpersoon
Meer informatie bij Ineke van den Berg.

Technische Universiteit Delft    


Peer evaluatie en peer assessment bij de TU Delft

Toepassing van ICT in het onderwijs wordt bij de TU Delft centraal ondersteund en aangemoedigd. De faculteiten zijn echter zelf verantwoordelijk voor het eigen onderwijs beleid. Daarmee kan adequaat worden ingespeeld op locale omstandigheden, zoals het niveau van digitalisering van de staf. In aansluiting op de beroepspraktijk van de ingenieur wordt op alle faculteiten gewerkt met een vorm van activerend onderwijs of projectonderwijs. Dit onderwijs is zeer tijdsintensief en juist hier bestaat dus behoefte aan toepassing van peer-beoordeling om de werklast van de docent te verlichten.
Bij de opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is hiervoor instrument ontwikkeld om online peer review van teamwerkvaardigheden te faciliteren. Met dit instrument: PeEv is inmiddels bijna zeven jaar ervaring opgebouwd. Ervaringen met PeEv zijn gerapporteerd op een tweetal conferenties:

Erik de Graaff, Maartje van den Bogaard & Gillian Saunders-Smits (2007) Peer Assessment and Peer Review to Support Teamwork in Engineering Education. The 6th ASEE Global Colloquium on Engineereing Education. 1-4 Oct. 2007, Istanbul Turkey.

Maartje E.D. van den Bogaard & Gillian N. Saunders-Smits (2007) Peer & Self Evaluations as Means to Improve the Assessment of Project Based Learning. Milwaukee Wisconsin, 10-13 Oct 2007.