Projectbeschrijving

   
     

In het hoger onderwijs bestaat veel belangstelling voor‘peer review’, een onderwijsvorm waarbij studenten elkaars functioneren in projectteams of elkaar schrijfproducten becommentariëren en beoordelen. Ook leeft de wens om deze onderwijsvorm, waar mogelijk en zinvol, digitaal te ondersteunen. Het doel van PROOF is te zorgen dat binnen de drie participerende instellingen docenten en studenten op grotere schaal gebruik kunnen maken van online ondersteunde vormen van peer review.

De opschaling heeft daarbij zowel betrekking op:
het vergroten van het aantal onderwijsonderdelen in curricula van de verschillende instellingen waarin peer-review wordt toegepast;
de onderwijskundige begeleiding en implementatie gedurende de projectperiode (ongeveer 60 docenten trainen en implementatie in 30 cursussen bij de gezamenlijke instellingen);
het ontwikkelen van beleidsplannen en criteria om deze onderwijsvorm op een verantwoorde manier in diverse curricula te integreren;
het verankeren van de technische, organisatorische en onderwijskundige aspecten om verdere groei van deze werkvorm in de instellingen te bewerkstelligen.

Het project loopt van 1 november 2006 tot en met 1 februari 2009. Het project start met het uitvoeren van een literatuurstudie naar peer review die uitmondt in criteria voor het beoordelen van online peer review systemen. Aan de hand hiervan wordt bestaande computersystemen voor peer review vergeleken. Iedere instelling maakt een keuze uit beschikbare programma’s. Gedurende het academisch jaar 2007-2008 worden docenten getraind in het ontwikkelen van peer assessment opdrachten, vervolgens worden peer review opdrachten geïmplementeerd in het onderwijs en geëvalueerd.

Neem voor meer informatie contact op met PROOF projectleider Janneke van der Hulst

 

   

Projectpartners

   


Deelnemende instellingen aan het PROOF project zijn:

  1. de Vrije Universiteit, Onderwijscentrum VU (penvoerder)
  2. de Universiteit Utrecht, IVLOS
  3. de Technische Universiteit Delft, Faculteit TB & M en Faculteit L & R. 

Het PROOF-project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl).